Tagged: Chương trình tự phục vụ

0

Chương trình khách hàng tự phục vụ

Những doanh nghiệp với các chương trình tự phục vụ được hưởng lợi hơn 85% tỉ lệ duy trì khách hàng, so với các doanh nghiệp không được trang bị những chương trình này. Ngày...