Tagged: dịch vụ BPO

Dịch vụ BPO 0

BPO và thực tế BPO ở Việt Nam

BPO là gì? BPO (Business Process Outsourcing) là thuê một đối tác thứ ba bên ngoài giúp doanh nghiệp thực hiện một công việc cụ thể như Quản trị nhân sự, Quản trị quan...